English version Italian version Spanish version

 

 • Delovni sklop 7: Skupno evropsko ozavešcanje

  Ta delovni sklop vkljucuje sredstva za sodelovanje, katere zahteva IEEA, pripadajoce diseminacijske aktivnosti s strani projektov IEE v skladu s povecanjem sinergijskih ucinkov med projekti in vidnost projektnih rezultatov.

  Naloge:

  Naloga 1. Prispevanje k razvoju internetnih informacijskih sistemov pod vodstvom IEEA ( na primer podatki projekta, porocila, diapozitivi, elektronske dostave, slike) dolocne kvalitete in specifikacij

  Naloga 2. Vkljucevanje in/ali sodelovanje pri informacijskih in diseminacijskih dogodkih ( delavnicah, konferencah, informativnih sestankih, razstavah, itd.) namenjenih za programe Inteligentna energija Evrope ali ostale relevantne EU programi

  Naloga 3. Sodelovanje pri pripravi predstavitvenega materiala , povezanega z aktivnostmi IEE, kot na primer »Inteligentne energetske novice« casopis in ostali tisk ali avdiovizualen medij razvit s pomocjo IEEA

  Rezultati tega delovnega sklopa:

  •  Sodelovanje s prispevki za informacijske sisteme in spletne strani

  •  Sodelovanje na informacijskih in diseminacijskih dogodkih, kot na primer pogodbenih delavnicah, konferencah

  Dostava predstavitvenega materiala in medijskih orodij


Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe