English version Italian version Spanish version

 

 • Delovni sklop 6: Komuniciranje in ozvešcanje

  Pregled:

  Glavni cilj tega delovnega sklopa je izvajanje ustreznega in dobro pripravljenega diseminacijskega plana projekta in glavnih aktivnosti namenjenih oblikovanju prednosti in številnim ravnem, na ta nacin se bo izvajal visok diseminacijski profil projekta glavnih rezultatov skozi številne faze.

  Naloge:

  Naloga 6.0 Komunikacijski in diseminacijski plan. Plan bo: horizontalen, vertikalen in v specificni diseminacijski liniji.

  •  Vkljucenost na tematskih konferencah in delavnicah, na temo biodizel (nastop na petih mednarodnih konferencah, dve v Španiji in ostale v ostalih vkljucenih državah). Ena mednarodna predstavitev projekta.

  •  Ocenitev storitev za ostale agencije ali lokalne oblasti po Evropi, v skladu s ponovitvijo projekta v ostalih regijah.

  •  Vse informacije o projektu zbrane na CD-ju. Ta CD bo distribuiran na vkljucenih obmocjih in tudi v treh novih državah clanicah ali kandidatih. Organizacije, ki bodo sodelovale na tem projektu so naslednje:

  Energetska agencija Zagreb, Hrvaška

  Harghita energetska agencija, Romunija

  Regionalni razvojni center, Slovaška 

  Naloga 6.1 Internetna stran projekta v štirih jezikih, katera se bo sproti aktualizirala in se bodo na njej objavljale informacije o izvajanju projekta, njegovih ciljih in doseženih rezultatih.

  Naloga 6.2 Publikacijski bilten in clanki. Polletni bilten s ciljem širjenja projektnih rezultatov med ciljnimi skupinami (na vsakih šest mesecev, dolg približno 4 strani). Ta naloga vkljucuje tudi objavo clankov v specializiranih profesionalnih casopisih (po 2 clanka pripravi vsak projektni partner)  

  Rezultati tega projekta:

  •  Sistematska diseminacija projekta dolocenim ciljnim skupinam, v atraktivnem in zgošcenem formatu in uporabljenim splošnim jezikom.

  •  Vkljucevanje v pogodbe, na sestanke, konference,…

   Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe