English version Italian version Spanish version

 

 • Delovni sklop 5: Izvajanje propagande za ozavešcanje splošne javnosti

  Pregled:

  Delovni sklop 5 je namenjen za premagovanje ozavešcevalnih ovir, ki se pojavljajo med splošno javnostjo. Predstavljen bo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in ostalimi pomembnimi telesi (distributerji biodizla, kmetovalci, velikimi porabniškimi združenji, kolegiji agronomov, idr.) za promocijo pomembnosti uporabe biodizla še posebej v transportnem sektorju.

  Naloge:

  Naloga 5.0 Priprava potujoce razstave biodizla. Oblikovanje in izvajanje dvomesecne razstave s 5-timi postanki, ena razstava na provinco oz. regijo, potovati iz enega kraja v drugega (pokrivanje vecjih štirih mest v provinci ali regiji), namenjeno splošni javnosti in organizirano na javnem mestu, odvisno od odlocitve partnerja bo razstava vsebovala:

  •  Integracijo surovin za proizvodnjo in porabo biodizla v nabavni verigi biod.

  •  Pripravljen video in letaki z informacijami, funkcionalno opremo, pridelki,…

  •  Postavljena bo na javnem mestu in brez vstopnine.

  •  Podprta bo s strani lokalnih proizvajalcev in distributerjev.

  •  Ce bo primerno, promocija bioetanola.

  Naloga 5.1 Razvoj »karticnega sistema« Bonitetne kartice za beleženje porabe biodizla in v skladu s tem dolocene ugodnosti za uporabnike biodizla.

  Naloga 5.2 Promocija biodizla. Namen te naloge je oblikovanje, priprava in izvajanje štirimesecne ozavešcevalne kampanje, ki bo kasneje vkljucevala:

  •  Objave na radiu, lokalni TV oglasi.

  •  Clanki objavljeni v posebnih revijah.

  •  Jumbo plakati postavljeni na javnih mestih in glavnih ulicah v mestih.

  •  Objave na spletni strani.

  •  Informacijske in promocijske brošure: naslovljene na splošno javnost in ki predstavljajo dejansko energetsko stanje v Evropi in prednosti uporabe te vrste goriv. In druge vrste brošur naslovljene na oblasti, distributerje biodizla, združenja kmetovalcev in velikih porabniških združenj. Ta brošura bo vsebovala: splošne informacije o energetskem stanju v Evropi, nacionalne in lokalne predpise, ki se nanašajo na transportni sektor, prednosti teh goriv za proizvajalce biodizla, distributerje in njihove stranke ter za pojavljanje kmetovalcev na tržišcu.

  Rezultati tega delovnega sklopa:

  •  Splošno in postopno povecanje ozavešcenosti splošne javnosti, kot tudi dolocenih ciljnih skupin.

  •  Razvoj novih in izvirnih spodbud, kot na primer »karticni sistem«.

 Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe