English version Italian version Spanish version

 

 • Delovni sklop 4: Vzpodbuda za postavitev novih trgov

  Pregled:

  Delovni sklop 4 se bo osredotocil na premagovanje odkritih zakonskih in tržnih ovir. Ni nujno, da bomo pripravili novo zakonodajo, ampak lahko sklenemo dolocene sporazume z društvi in samim poslovnih sektorjem. Kot dodatni ukrep lahko v tem delovnem sklopu reklamiramo biodizel in ga bolj približamo ne samo kmetovalcem ampak tudi potencialnim strankam, velikim porabnikom, lokalnim oblastem in splošni javnosti. 

  Naloge:

  Naloga 4.0 Medsebojni sporazumi med obcinami in distribterji biodizla. Promocija inovativnih ukrepov za spodbujanje tržišca za uporabo biodizla s pomocjo medsebojnih sporazumov med obcinami in distributerji biodizla in z vkljucenimi energetskimi agencijami kot posredniki. Agencije bi povezale obe strani in delovale kot predstavniki porabnikov. V nadaljevanju bi agencije sprejemale prijave, ponudbe in svetovale o najbolj primerni uporabi biodizla. Ti sporazumi bi temeljili naslednjih elementih :

  •  Predlogi sporazumov med mestnimi sveti in distributerji biodizla za ustanovitev prodajnih mest na primernih mestih v obcini.

  •  Predlogi medsebojnih dogovorov o konkurencnih cenah za mestni svet in za promocijo biodizla, katerega bi uporabljali v obcini.

  Naloga 4.1 Ureditev, prisvojitev in uzakonitev zakonskih ukrepov. Namen te naloge je pripraviti posebne zakonske ukrepe, kot npr. obveznosti, davcne olajšave in spodbude, ki se nanašajo na nabavo biodizla v celotnem transportnem sektorju.

  Naloga 4.2 Medsebojni sporazumi med vecjimi porabniki in distributerji. Namen teh medsebojnih dogovorov med distributerji biodizla in predstavniki zainteresiranih skupin v nabavni verigi biodizla je promocija porabe biodizla med širšimi porabniki, kot npr. kmetovalci, taksisti, avtobusnimi prevozniki,… Po drugi strani pa je pomembno promovirati oblikovanje mikroinštalacij, katerih lastniki so združenja , ker so le ti vkljuceni v razlicne faze verige biodizla. Na ta nacin bi lahko sami proizvajali biodizel. To bi lahko bila priložnost tudi za vlaganja v ostala podrocja in pokrivanje glavnih potreb po biodizlu.

  Rezultati tega delovnega sklopa:

  •  Sprejemljivi zakonski in tržni kanali namenjeni za pospešeno uvajanje biodizla v transportni sektor

  Ustvarjanje ugodnih pogojev s pripravo medsebojnih sporazumov za tržno penetracijo biodizla, na splošno za tržni razvoj in povecanje proizvodnje biodizla.

 Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe