English version Italian version Spanish version

 

 • Delovni sklop 3: Izboljšanje na podrocju nabave surovin za proizvajalce biodizla

  Pregled:

  Eden izmed glavnih ciljev delovnega sklopa 3 je analizirati trenutno situacijo na podrocju nabave surovin v nabavni verigi biodizla. Dandanes obstajajo v vkljucenih podrocjih številne tovarne biodizla, ampak problem se pojavi pri nabavi potrebnih surovin, ker kmetovalci še ne proizvajajo zadostne kolicine energetskih rastlin. Po drugi strani pa je glavna naloga tega delovnega sklopa oblikovanje novih tržišc na podrocju kmetijskega sektorja s poudarkom na izobraževanju in obvešcanju o prednostih gojenja energetskih rastlin na poljih. Delovni sklop 3 se bo zakljucil z analizo trenutnega stanja zbiranja odpadnih jedilnih olj in ostalih mašcob za proizvodnjo biodizla. Odkriti pa je potrebno tudi šibke tocke v vkljucenih regijah.

  Naloge:

  Naloga 3.0 Primerjalna študija. Primerjalna študija trenutne situacije primerov dobrih praks in razlicnih energetskih rastlin bo temeljila na obsežni bazi zbranih podatkov in študij, katere bodo pripravile vkljucene univerze iz Burgosa, Avile in Huelve. Ta primerjalna študija bo prikazala trenutno obdelovalno površino namenjeno energetskim rastlinam in najprimernejše pridelke ter nacine gojenja v skladu z geografskimi in vremenskimi pogoji v vkljucenih regijah.

  Naloga 3.1 Izobraževalni tecaji za kmetovalce. Ti tecaji bodo namenjeni za izobraževanje kmetovalcev o najboljših tehnikah za povecanje njihovega pridelka in vrst primernih izdelkov za doloceno podrocje. Kmetovalci bodo sodelovali na teoreticnih in prakticnih delavnicah (skupno 20 ur). Tecaji bodo poudarjali pomen proizvodnje biodizla iz soncnic in oljne repice.

  Ta naloga vkljucuje naslednje podtocke:

  •  Priprava ucnega materiala.

  •  Izvajanje tecajev v petih vkljucenih podrocjih: Avila, Burgos in Huelva (Španija), Abruzzo (Italija) in Pomurje (Slovenija).

  •  V provinci Burgos bo potekal info dan o energetskih rastlinah, ki bo namenjen kmetovalcem in ostalim ciljnim skupinam. Prikazalo se jim bo ekonomske in okoljske prednosti gojenja teh pridelkov. Projektni partnerji iz ostalih štirih podrocij bodo na tem sestanku predstavili svoje izkušnje. Odvijale se bodo tudi ostale aktivnosti povezane z biodizlom.

  • 

 • Distribucija ucbenikov z primeri dobre prakse v vkljucenih podrocjih in tudi v treh novih državah kandidatkah v njihovem materinem jeziku. Organizacije, ki bodo sodelovale pri tej nalogi bodo naslednje:

- Energetska agencija Zagreb, Hrvaška

- Harguita energetska agencija, Romunija

- Regionalni razvojni center, Slovaška

 • Naloga 3.2 Analiza zbranih odpadnih jedilnih olj. Namen te naloge je razumeti glavne pomanjkljivosti v obstojeci mreži zbiranja odpadnih olj v vkljucenih regijah in analiziranje primerov dobrih praks za izvajanje le teh v drugih državah.

  Rezultati tega delovnega sklopa:

  •  Analiziranje razlicnih nacinov gojenja in razlicnih pridelkov za proizvodnjo biodizla v vkljucenih regijah in analiza zbiranja odpadnih jedilnih olj, dve glavni surovini za pridobivanje biodizla.

  Resolucija nazadnje odkritih ovir na lokalni ravni in ucinkoviti zakljucek trenutnih tržnih vrzeli z upoštevanjem kmetovalcev. V nadaljevanju bodo dolgorocni rezultati pozitivno povecanje števila zaposlenih in oblikovanje ugodnih pogojev za stimuliranje nadaljnje rasti proizvodnje in porabe biodizla na lokalni ravni skupaj z ostalimi storitvami.

 Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe