English version Italian version Spanish version


 • Delovni sklop 2: Analiza trenutnega stanja, zakonske, tehnicne in tržne ovire

  Pregled:

  Delovni sklop 2 je podrobna analiza trenutnega stanja v nabavni verigi biodizla in potencial biodizla med partnerji. Z analizo bomo skušali ugotoviti tehnicne, zakonske ali izobraževalne ovire, ki ovirajo promocijo nabavno-proizvodne verige biodizla. Delovni sklop 2 se bo zakljucil z oblikovanjem trojne strategije, ki temelji na novih trgih, izobraževanju in promociji. S to dobro pripravljen trojno strategijo bomo premagali odkrite ovire in dosegli zastavljene cilje v dolocenem okvirju.

  Naloge:

  Naloga 2.0 Primerjalna študija. Primerjalna študija trenutne situacije uporabe biodizla bo temeljila na predhodni obsežni bazi podatkov. Ta študija bo prikazala procente proizvodnje in porabe biodizla v primerjavi z vsemi uporabljenimi gorivi v transportnem sektorju.

  Naloga 2.1 Analiza ovir. Predstavitev celotne raziskave trenutnih tehnicnih standardov, zakonskih in tržnih predpisov in izobraževalnih kapacitet skupaj z odkritimi pomanjkljivostmi na teh podrocjih, raziskovanje med ostalimi dejavniki:

  •  Obstojeci lokalni parametri, ce obstajajo kateri na lokalni ravni in njihova povezanost s tehnicnimi normami.

  •  Obstojece lokalne davcne olajšave, ce obstajajo, raziskovanje ucinkovitosti in uspešnosti le teh.

  •  Trenutne tržne iniciative in spodbude za uporabo biodizla.

  •  Podrobno obdelane tržne potrebe proizvajalcev, vecinoma kmetovalcev.

  •  Skladnost z obstojecimi in izobraževalnimi programi na podrocju biodizla.

  •  Kontakti z koordinatorjem projekta Pro-Biodizel (EIE-05-111) glede predhodnega dela na tem podrocju.

  Naloga 2.2 Oblikovanje trojne strategije. Oblikovanje koncepta trojne strategije za nabavo surovine za proizvodnjo in koncno porabo biodizla, katera temelji na: novih trgih, promociji in izobraževanju. Ta strategija bo temeljila na rezultatih študije in izmenjavi izkušenj med projektnimi partnerji tekom izvajanja dolocenih nalog.

  Rezultati tega delovnega sklopa:

  •  Popoln vpogled na trenutno situacijo uporabe biodizla na obmocju projektnih partnerjev.

  •  Obsežna analiza tocnih zakonskih, promocijskih in izobraževalnih ovir.

  •  Trojna strategija za premagovanje odkritih ovir.

 Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe