English version Italian version Spanish version


 • Delovni sklop 1: Vodenje, usklajevanje in vrednotenje

  Pregled:

  DS1 je jedro projekta, okrog katerega se stalno izvaja in sprejema odlocitve, kontrolira in redno zagotavlja popoln nadzor nad trenutnimi pravili in predpisi EU COM med dostavljanjem pricakovanih rezultatov.

  Naloge:

  Naloga 1.0 Uvodni sestanek. Prvi sestanek vseh projektnih partnerjev se bo odvijal v Burgosu. Sestanek bo namenjen za vzpostavitev kontaktov med koordinatorjem in predstavniki partnerjev in za pojasnitev predlogov pri projektu s strani EU COM. V nadaljevanju se bo definiral nacrt v grobem in sicer vloga vodilnih, koordinacija in vrednotenje, kar bo potem naknadno tudi sprejeto.

  Naloga 1.1 Nacrt vodenja in usklajevanja ter izvajanje. En mesec po uvodnem sestanku bodo partnerji sprejeli koncni nacrt za izvajanje projekta (projektno osebje, možen sestanek v Italiji). Naknadno se bo potem partnerjem dodelilo naloge, casovni okvir za izvajanje, postopki za izvajanje in partnerji morajo sproti obvešcati koordinatorja o izvajanju projekta. Komunikacijske akcije se bodo izvajale s telefonskimi klici, e-maili, spletnimi telekonferencami,…

  Naloga 1.2 Vmesna/koncna porocila. Koordinator bo pripravil in dostavil popolno tehnicno in financno porocilo Evropski komisiji, obvešcal jih bo o izvajanju projekta, o stroških, o aktivnostih in o doseženih rezultatih skupaj s seznamom in dostavo projektnih proizvodov. Ta naloga po potrebi vkljucuje financno revizijo na doloceni tocki vpogleda na potek projekta.

  Naloga 1.3 Tehnicna ocenitev. Pri izvajanju projekta se bodo vse aktivnosti sproti kontrolirale, da se bodo lahko pravilno izvajale in da se bodo sproti odpravljale možne napake in pomanjkljivosti (po potrebi). Na ta nacin bo potekalo notranje ocenjevanje glavnih delovnih sklopov ali pa se bo izvajalo na vsakih 6 mesecev. V casu trajanja projekta bodo potekali mednarodni sestanki vodilnih predstavnikov projektnih partnerjev (minimalno 4 krat) in tehnicnega komiteja (minimalno 3krat).

  Rezultati tega delovnega sklopa:

  •  Optimalno razdeljene naloge med projektnimi partnerji in organizirana izvedba projekta kot tudi odgovorno delo in nadzor v skladu s pravili EU in predpisi, razpoložljivimi sredstvi in v skladu z dolocenimi datumi.

  •  Financna in tehnicna porocila v predpisani EU obliki, namenjena za DG TREN izvajanje projekta.

  Ucinkovito ocenjevanje izvedenih projektnih aktivnosti in popravek možnih napak kot tudi neodvisno cetrtletno zunanje ocenjevanje.

 Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe