English version Italian version Spanish version


Glavni cilj projekta je pospeševanje integracije nabavne verige biodizla med proizvodnjo in porabo v državah Evropske unije. To bomo poskušali doseci s trojno strategijo za premostitev ovir, ki temelji na razvijanju novih tržišc v naših obmocjih, promocijskih aktivnostih in izobraževalnih dejavnostih, ki se nanašajo na odpravljanje ovir v nabavni verigi biodizla.

Projekt se bo izvajal v skladu s štirimi strateškimi cilji:

•  izboljšanje na podrocju nabave surovin za proizvajalce biodizla,

•  izvajanje izobraževalnih delavnic za kmetovalce in delavce v kmetijskem sektorju,

•  nove tržne iniciative za nakup biodizla (mišljeno karticni sistem in sporazumi med lokalno oblastjo in proizvajalci, distributerji in porabniki)

•  promocija koncne porabe biodizla splošni javnosti in transportnemu sektorju
Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

Ob podpori:
Intelligent Energy Europe