English version Italian version Spanish version


Projekt PROBIO sofinancira Evropska unija preko Programa IEE (Intelegentna energija za Evropo). Ta projekt je bil odobren decembra 2006 in se je zacel izvajati januarja 2007 ter bo trajal 30 mesecev. Zaradi velike potrebe Evrope po zelenem gorivu, se bo projekt osredotocil na pospeševanje integriranja nabavne verige biodizla med proizvodnjo in porabo v evropskih državah na splošno in v petih vkljucenih podrocjih, natancneje: pokrajina Burgos, Ávila in Huelva (Španija), podrocje Pomurja (Slovenija) in Abruzzo (Italija). To bomo poskušali doseci s trojno strategijo za premostitev ovir, ki temelji na razvijanju novih trgov na lokalni ravni, promocijskih aktivnostih in izobraževalnih dejavnostih. Ceprav obstajajo tudi številne spodbude za uvajanje proizvajalcev biodizla v vkljucenih podrocjih, se je pomembno soociti s slabostmi nabavne verige biodizla.

Glavne ovire pri našem projektu so:

- pomanjkanje znanja in informacij med kmetovalci, kar pomeni pomanjkanje nabavnih surovin proizvajalcem biodizla

- splošna javnost, lokalne oblasti in sektor za transport se ne zavedajo pomembnosti uporabe biodizla

Izvajanje projekta se bo zacelo s podrobnimi analizami o situaciji biodizla v vkljucenih podrocjih in nato se bo projekt nadaljeval z uporabo trojne strategije, ki temelji na:

NOVIH TRGIH:
promocija novih tržnih iniciativ med lokalno oblastjo in proizvajalci, distributerji in porabniki.

 

IZOBRA žEVANJU:
Pomembno je predstaviti kmetovalcem, kako gojiti pridelek (energetske rastline), ki še ni uveljavljen na vkljucenih podrocjih.

 
PROMOCIJI:
izvajanje mocne propagande o porabi biodizla za tocno dolocene ciljne skupine: predstavitve, info brošure, biodizlove kartice s tockami,...


Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
 
O projektu
Cilji projekta
Rezultati projekta
Partnerji
Delovni program
Dogodki
Foto galerija
Tiskovna galerija
Dokumenti
Novice

 

Sustainable Energy Europe 2005-2008
 
Ob podpori:
Intelligent Energy Europe